Brands

Products

Show only:
toilet paper- Luxica


Availability Availability
LUXICA 1kg , 4 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 1000, Sheets per roll: 280, Lenght of roll (m): 35, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551153
Code: 1002
Price: 6.50 BGN
toilet paper- Luxica


Availability Availability
LUXICA White , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 800, Sheets per roll: 340, Lenght of roll (m): 42.5, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551375
Code: 1004
Price: 5.30 BGN
toilet paper- Luxica


Availability Availability
Luxica MultiColor , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 305, Lenght of roll (m): 38, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551160
Code: 1001
Price: 6.90 BGN
toilet paper- Perfetto


Availability Availability
PERFETTO , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 300, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551207
Code: 1051
Price: 1.86 BGN
toilet paper- Perfetto


Availability Availability
Perfetto Everyday - white, decorated , 3 plies
Rolls: 10, Weight /g./: 600, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550170
Code: 1054
Price: 3.96 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - JUMBO 100% cellulose , 3 plies
Weight /g./: 400, Packets / box: 12, Made in: Bulgaria
Code: 1403
Price: 2.28 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper- JUMBO bleached , 3 plies
Weight /g./: 400, Packets / box: 12, Made in: Bulgaria
Code: 1563
Price: 1.82 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 100, Packets / box: 30, Made in: Bulgaria
Code: 1408
Price: 0.54 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 80, Packets / box: 36, Made in: Bulgaria
Code: 1409
Price: 0.47 BGN
Price per roll
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 60, Packets / box: 36, Made in: Bulgaria
Code: 1415
Price: 0.37 BGN
Price per roll

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.