За фирмата

Фирма „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС” ООД е създадена през 2000 година с основна дейност внос и дистрибуция на санитарно – хигиенни стоки и консумативи. Основна цел на компанията е да предлага на пазара стоки с високо качество и достъпни цени. От създаването си до настоящия момент „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС” ООД следва една и съща стратегия, основаваща се на постоянство, разширяване и актуализация на асортимента според изискванията на пазара, специално отношение към всеки клиент, стабилна ценова политика, собствена логистика на територията на цялата страна, ритмичност и навременност на доставките и поддържане на голяма складова наличност. Фирмата успешно позиционира на пазара две свои търговски марки: LUXICA и PERFETTO. От месец Септември 2009г. организира и свое собствено производство на салфетки и WC ароматизатори. Всички произвеждани продукти са съобразени с европейските стандарти за качество. Разнообразното портфолио дава възможност за реализация на продукцията по различни дистрибуционни канали. Това са вериги хипермаркети, търговци на едро и дистрибутори в страната, ХО РЕ КА канал / хотели, ресторанти и кафетерии /, бизнес сгради и др. През 2012 година компанията закупува производствена линия за тоалетна хартия и кухненски ролки. Година по-късно стартира производството и на кърпи за ръце. Новите продукти се отличават с високо качество, атрактивен дизайн, разнообразие и конкурентни цени. Успешно се налагат както на българския, така и на международния пазар. С коректно отношение, добро обслужване, атрактивни търговски условия и голям капацитет на производствените мощности, фирмата се утвърждава като отговорен бизнес партньор и печели доверието на все повече контрагенти.

Марки

На 17.06.2024 г. „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0153-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.