Коледни салфетки Luxica

назад

26.10.2016

За Вашето празнично настроение сме подготвили Коледни салфетки с марка Luxica. Със стилен дизайн, удобна опаковка и достъпна цена, новите Коледни салфетки Luxica ще допълнят празничната атмосфера във всеки дом. Очаквайте скоро в търговската мрежа!

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.