Еко салфетки - с грижа към природата

назад

22.08.2018

Добавихме в асортимента си салфетки, изработени от екологична суровина, кафяви на цвят, подходящи както за домакински нужди - с марка Perfetto Green & Nature, така и за барове, ресторанти и кетъринг фирми в по-големи разфасовки.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.