Салфетки Luxica Special

назад

19.09.2018

Създадохме нови луксозни салфетки с по-голям размер 38х38 и наситени плътни цветове. Новите салфетки Luxica Special, удобно сгънати в опаковка от 40бр., ще допринесат за уютната обстановка във всеки стилен дом.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.