Тоалетна хартия Luxica Color

назад

15.01.2020

Представяме Ви новата цветна тоалетна хартия Luxica Multicolor - четири различни цвята в една опаковка. Наситени плътни цветове, създаващи много настроение. Подходяща както за домакинства, така и за детски центрове и други обекти с провокиращо въображение.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.