Марки

Продукти

Покажи само:
тоалетна хартия- Luxica


в наличност в наличност
MultiColor - цветна , 3 пласта
Ролки: 4, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 305, Метри в ролка: 38, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209551160
Код: 1001
Цена: 6,90 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.