Дистрибутори за Враца

Финес ООД

гр.Враца, ул.Драган Цанков №6 складова зона
тел: 092/642033, 0888/315444
e-mail: fines@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.